Činnost asociace Gallica směřuje k podpoře spolupráce a ke koordinaci aktivit mezi 11 univerzitními centry, jež školí vyučující francouzštiny, překladatele, tlumočníky a výzkumné pracovníky. Činnost probíhá v neformálním rámci a na základě společné dohody pracovišť.

Hlavní osy činnosti:

  1. Spolupráce s Francouzskými instituty v Praze, Varšavě a Bratislavě
  2. Spolupráce se Sdružením učitelů francouzštiny (SUF) a sFrancouzsko-českým institutem řízení.
  3. Spolupráce s polskými, maďarskými a slovenskými univerzitami; spolupráce s polskou asociací Pléïade
  4. Mezioblastní spolupráce při školení doktorandů a budoucích vysokoškolských učitelů
  5. Podpora výzkumu a publikační činnosti s cílem usnadnit habilitace budoucích docentů a profesorů
  6. Koordinace činnosti směřující k obohacování studijních programů na univerzitách
  7. Každoroční mezioblastní kolokvia a semináře
  8. Prix Gallica – soutěž o nejlepší diplomovou/doktorskou práci
  9. Webové stránky obsahující aktuální zdroje (doktorské disertace, diplomové práce, publikace, informace o pracovištích aj.)
  10. « Echo des Etudes Romanes » - časopis pro románskou jazykovědu a literaturu, jehož smyslem je podpořit výměnu informací mezi jazykovědně či literárně zaměřenými výzkumnými pracovníky ve střední a východní Evropě.