Prix Gallica 2019

1ère place :

M. Jaroslav Stanovský

Dimension médiévale des recueils ésopiques : les Fables de Marie de France

Département des langues et littératures romanes, Faculté des Lettres, Université Masaryk de Brno

directeur : prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Domaine : Littérature française

 

2e place :

Mlle Iveta Šimpachová

Francouzské drama v českém překladu po roce 1989

directrice : PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.

Institut de traductologie de la Faculté des Lettres de l’Université Charles à Prague

Domaine : Traductologie

 

3e place est partagée par deux lauréates :

Mlle Sofiia Khomiakova

Analyse contrastive des propositions incises en français et en anglais 

directrice : PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.

Institut d´Etudes romanes de la Faculté des Lettres de l´Université Charles à Prague

Domaine : Linguistique

 

et

 

Mlle Pavlína Široká

La phonétique dans l’enseignement du FLE selon l’approche actionnelle

Directeur : Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.

Département de langue et littérature françaises, Faculté de Pédagogie, Université Charles à Prague

Domaine : Didactique du FLE

  

 

Prix Gallica 2018

Prix Gallica 2018 (Ph.D. pour les années 2016-2017) décerné à :

Lenka Mundevová / La traduction des moyens d’expression orale en littérature. L’histoire de cent ans de la traduction de la nouvelle Ivrogne en tchèque  (sous la direction de M. Tomáš Duběda)

 


Prix Gallica 2016

(thèses de doctorat soutenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015)

Candidatures :

 Nom de l’étudiant  / Université / Titre de la thèse / Directeur   

Alena Prošková / Faculté des Lettres, Université de Bohême du Sud / Francouzský jazyk v českém výukovém prostředí v letech 1847-1948 / Mme Jitka Radimská    

Jovanka Šotolová / Faculté des Lettres / Université Charles / Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Specifika a úskalí překladu, sociokulturní parametry / M. Stanislav Rubáš    

Jiřina Matoušková / Faculté des Lettres / Université Palacký / K problematice intertextuality v dramatickém díle Jeana Anouilhe. / Mme Marie Voždová    

Anežka Sedláková / Faculté des Lettres / Université Masaryk / La relation entre le texte et l’image dans Délie de Maurice Scève  / M. Petr Kyloušek    

Klára Ležatková / Faculté des Lettres / Université Masaryk / À travers le miroir du merveilleux. Les romans du pays incertain de Jacques Ferron / M. Petr Kyloušek    

Veronika Černíková / Faculté des Lettres / Université Masaryk / L’écrivain fictif dans l’oeuvre de Gérard Bessette / M. Petr Kyloušek    

Petra Vašková-Klapuchová / Faculté des Lettres /Université Masaryk / Approches épilinguistiques du contact entre le français et l’anglais au Québec : de l’attitude des adolescents québécois / Mme Alena Polická  

   

Prix Gallica 2016 (Ph.D. pour les années 2014-2015) décerné à :

 

Jovanka Šotolová: Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Specifika a úskalí překladu, sociokulturní parametry.

Veronika Černíková: L’écrivain fictif dans l’oeuvre de Gérard Bessette. 

 

Prix Gallica 2013/2014

Prix Gallica za nejlepší magisterské diplomové práce obhájené v letech 2013/2014 na romanistických pracovištích v České republice byla udělena těmto laureátům:

1. cena: Lenka Jelenová
Název:Biblická témata v "Legendě věku" od Viktora Huga
Vedoucí: prof. Radimská, URO FF JU.

2. cena: Alice Knoppová

Název: Les illustrateurs tchèques aux éditions du Père Castor
Vedoucí: dr. Poučová, PdF MU Brno.

3. cena: Kateřina Vyhnalová

Název: Překlad komiksu z francouzštiny (Traduction de la bande dessinée francophone)
Vedoucí: dr. Šotolová, ÚTRL FF UK.

Prix Gallica 2012/2013

Prix Gallica za nejlepší doktorské práce obhájené v letech 2012/2013 na romanistických pracovištích v České republice byla udělena tomuto laureátovi:

Záviš Šuman
Název: Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století
Vedoucí: Doc. PhDr. Aleš Pohorský,CSc., FF UK Praha.

Prix Gallica 2011/2012

Prix Gallica za nejlepší magisterské diplomové práce obhájené v letech 2011/2012 na romanistických pracovištích v České republice byla udělena těmto laureátům:

1. cena: Jana Vrchovecká
Název: Od smyslového prožitku k transcendentálnímu ve vybraných dílech A. Gida a J. M. G. Le Clézia
Vedoucí: Doc. PhDr. Václav Jamek, Ph.D., FF UK Praha.

2. cena: Hana Krištofíková

Název: Adverbiaux d'intensification et constructions appréciatives en français : observation de la variation intergénérationnelle
Vedoucí: PhDr. Alena Polická, Ph.D., FF MU Brno.

3. cena: Petra Kutmonová

Název: Le théâtre dans la classe de FLE
Vedoucí: Danièle Geffroy Konštacký, PedF UHK.

Prix Gallica 2010/2011

Prix Gallica za nejlepší doktorské práce obhájené v letech 2010/2011 na romanistických pracovištích v České republice byla udělena této laureátce:

Eva Blinková Pelánová
Název práce: Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval
Vedoucí: PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D

Prix Gallica 2009/2010


1. cena: Miroslava Bienová
Název: Internetová pomůcka pro učitele francouzštiny jako cizího jazyka
Vedoucí: Danie`le Geffroy Konštacký, PedF UHK.

2. cena: Alžběta Malkovská

Název: KISS: strategie tlumočníka při simultánním tlumočení do mateřštiny a do aktivního cizího jazyka
Vedoucí: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., UTRL FF UK Praha.

3. cena: Mgr. Kristýna Balajová

Název: Problematika překladu textů Bernard-Marie Kolte`se a jejich recepce v českém prostředí
Vedoucí: PhDr. Jovanka Šotolová, UTRL FF UK Praha.

Prix Gallica 2008/2009


Prix Gallica za nejlepší doktorské práce obhájené v letech 2008/2009 na romanistických pracovištích v České republice byla udělena těmto laureátům:
1. cena: Petr Vurm
Název: La création et la créativité de Réjean Ducharme
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

2. cena: Kateřina Sedláčková, rozená Pečinková

Název: Oeuvre mobile de Michel Butor
Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc.

Prix Gallica 2007/2008


1. cena: Jana Strnadová, Nom de nom, analyse morphologique et syntaxique,
pod vedením dr. Jaroslava Štichauera, francouzské oddělení Ústavu románských studií FF UK v Praze.

2. cena: Jana Ďoubalová, Kulturní dimenze originálu a její převedení při simultánním tlumočení do aktivního cizího jazyka,

Ústav translatologie, FF UK v Praze.

3. cena: Anna Plačková, 60. léta v soudobých překladech francouzské poezie, na hranicích poezie, na hranicích překladu,

Ústav translatologie, pod vedením dr. Šárky Belisové, FF UK v Praze.

Prix Gallica 2006/2007

Prix Gallica za nejlepší doktorskou a disertační práci obhájenou v období
2006 a 2007 na univerzitách v ČR byla udělena
Mgr. Aleně Podhorné-Polické, Ph.D.
z Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za práci

PEUT-ON PARLER D´UN ARGOT DES JEUNES?,
Analyse lexicale des universaux argotiques du parler de jeunes en lycées professionnels en France (Paris, Yzeure) et en République tcheque (Brno),  (790 str.)

která byla vypracována pod vedením
prof. Jeana-Pierra Goudailliera (Université René Descartes),
prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. a
doc. PhDr. Ladislavy Miličková, CSc. (FF MU).

Slavnostní předání proběhlo 20. března 2008 v rámci Dnů frankofonie v prostorách ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze.

Prix Gallica 2005/2006

1. cena za literaturu:

Věra Vyhnánková: L’inspiration tchèque dans l’œuvre de Sylvie Germain.
FFMU v Brně 2006, ved. prof. Jiří Šrámek

2. cena za translatologii:


Eva Schleissová: Srovnání dvou existujících překladů Rousseauova díla Les Rêveries du promeneur solitaire.
Ústav translatologie FFUK v Praze 2005, ved. Dr. Jindřich Veselý.

2. cena za didaktiku:


Zuzana Synáková: La Nouvelle France en période de la guerre de Sept ans.
PdFMU v Brně 2006, ved. Dr. Zdeňka Schejbalová.

Prix Gallica 2004/2005

Prix Gallica za nejlepší doktorskou a disertační práci obhájenou v období 2004 a 2005 na univerzitách v ČR byla udělena

Mgr. Ondřeji PEŠKOVI, Ph.D.

z Katedry romanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za práci

 

Enrichissement du lexique de l'ancien français:

les emprunts au latin dans l'œuvre de Jean de Meun

(Masarykova univerzita Brno, 2005, 242 s.),

 

která byla vypracována pod vedení doc. PhDr. Růženy Ostré, CSc. Slavnostní předání proběhlo 20. března 2006 v rámci Dnů frankofonie v prostorách ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze.

Prix Gallica 2003/2004

22. března 2005 byly v prostorách ministerstva zahraničí v Černínském paláci v Praze v rámci Dnů frankofonie uděleny ceny za nejlepší diplomové práce obhájené na univerzitách České republiky v letech 2003 a 2004. Výsledky rozhodnutí komise veřejně oznámili doc. Aleš Pohorský z FF UK v Praze a dr. Renata Listíková z PedF UK v Praze a věcné dary laureátům předali představitelé frankofonních zemí (Francie, Kanada, Lucembursko, Švýcarsko, Valonie-Brusel).

1. cena za literaturu:

Anna Durnová: Henri Michaux: d’une poétique du féminin au "devenir femme" 1936–1956,
FF MU v Brně 2003, ved. doc. P. Kyloušek

1. cena za jazykovědu:

Olga Nádvorníková: Analýza predikačního potenciálu francouzských tvarů na -ant (na základě paralelního korpusu "Colomba"),
FF UK v Praze 2003, ved. doc. Jaromír Tláskal

2. cena za didaktiku:

Ivana Šauerová: La publicité dans deux magazines francophones – Le Point et l’Hebdo,
Univerzita HK, ved. Danièle Geffroy-Konstacky

3. cena za translatologii:

Anna Martínková: Překladatelská problematika řeči autorské a řeči postav,
FF UK v Praze, Ústav translatologie, 2003, ved. PhDr. Miroslava Sládková