Dohody a smlouvy  / Accords et conventions

Přistoupení Galliky ke Světovému fóru HERACLES / Adhésion de Gallica au Forum Mondial HERACLES

 


Formuláře / Formulaires

Přihláška / Formulaire d'inscription

 

 

Zápisy ze schůze / Comptes rendus

Valná hromada / Assemblée générale

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

Řídící výbor / Comité directeur

Únor / Février 2016

Září / Septembre 2014

Květen / Mai 2013

Prosinec / Décembre 2012